top of page

Hur lång tid tar det att bli skuldfri?

I detta exempel har vi en kund som har en skulder på 500 000 SEK och en månadslön på 30 000 SEK.

Image by krakenimages

Vad kostar tjänsten?

  • Vi har individuell prissättning för varje kund baserat på den insamlade informationen, inklusive ärendets komplexitet och kundens kreditvärdighet. Timdebitering tillämpas om inget avtal ingås. Vi erbjuder även fasta priser för de ovan nämnda tjänsterna.

bottom of page