top of page

Skuldrådgivning på dina villkor

Skuldsanering JA eller NEJ? Boka gratis telefonmöte nu och få svaret!

Reducera din återbetalningstid redan idag på egen hand

Office Meeting
Screenshot 2020-06-22 at 17.15.11.png

Skuldsanering JA eller NEJ

SKALL DU ANSÖKA OM SKULDSANERING SOM FÖRSTA STEG ATT BLI SKULDFRI?

Vår arbetsmetodik innebär maximala resultat med minimala resurser genom att hjälpa resursstarka kunder att komma tillbaka till samhället ekonomisk och bearbeta skulder i rätt ordning samt reducera den totala återbetalningstiden.

Ansökan om skuldsanering är sista steget i processen att bli skuldfri, läs vidare för att se hur vi bearbetar våra ärenden med fast-pris arvode för våra tjänster och vad som skiljer oss från andra aktörer.

ANSÖKAN OM SKULDSANERING

Det är gratis att ansöka om skuldsanering på Kronofogdens hemsida och är en enkel process. Din ansökan kommer att prövas av Kronofogden för att bedöma ifall du uppfyller kriterier för att få beviljad en skuldsanering.

Du skall uppfylla en del krav för att få en beviljad en ansökan om skuldsanering, dock är inte kraven begränsade till nedanstående, då varje enskilt ärende skiljer sig;

 • Har du varit företagare?

 • Har dina skulder andra medsökande?

 • Hur ser hushållets totala ekonomi ut?

 • Samt hur skulderna har uppkommit?

KRAV DU MÅSTE UPPFYLLA (Källa: Kronofogden)

Du måste uppfylla några villkor för att få skuldsanering:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.

 • För dig som driver näringsverksamhet ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.

 • Du får inte ha näringsförbud när du ansöker.

VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED?

Vi hjälper dig ifall du inte uppfyller en eller flera kriterier för att få beviljad Skuldsanering genom att bearbeta ditt ärende samt hantera dina skulder i rätt ordning.

KRAV DU MÅSTE UPPFYLLA (Källa: Kronofogden)

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

 

Lösning: Genom att ansöka om avbetalningsplan med antingen klumpsumma betalning i framtiden och/eller månatlig betalning med frysta räntor kan du enkelt undersöka dina möjligheter.

Fördel:

(i)   Reducera din totala återbetalningstid

(ii)  50% av ansökningar gällande skuldsanering blir inte beviljade och behandlingstiden är ca. 7 månader, ifall blir du nekad skuldsanering har du möjligheten att driva ärendet vidare och/eller inkomma med en ny ansökan som igen kan ta upp till 7 månader.

(iii) Beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den dag inledandebeslutet meddelades eller om en betalningsplan sträcker sig längre än fem (5) år, så länge avbetalningsplan pågår. Alla andra betalningsanmärkningar syns i max tre (3) år, har du tur har du kanske även mindre tid kvar, exempel: Du fått senaste betalningsanmärkning 2021 som går ut 2024, skulle du under dessa förutsättningar ansöka om skuldsanering som blir beviljad 2024 då kommer det att stå kvar fram till minimum 2029.

 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

 

Lösning: Genom att ansöka om avbetalningsplan enligt ovan kan du uppnå flera fördelar som funkar till just din fördel.

Fördel:

(i)   Alternativ 1: Du får en avbetalningsplan som sänker din återbetalningstid till under 5 år utan prövning

(ii)  Alternativ 2: Du har "resurs" i form av partner eller närstående (medsökande) så att din återbetalningstid är under 5 år.

(iii) Alternativ 3: Du har till trots för alla försök inte klarat att bli skuldfri och därmed uppfyller en av de viktigaste kraven vilket är att man ska ha försökt att göra upp sina skulder till sin bästa förmåga.

 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.

Lösning: Detta är en kriterie men även föremålet med att ansöka om skuldsanering i Sverige.

 • För dig som driver näringsverksamhet ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.

Lösning: Ansökan om ackord m.m. är en utomrättslig process vilket innebär att du ej behöver uppfylla denna kriterien för att bli skuldfri inom 5 år.

 • Du får inte ha näringsförbud när du ansöker.

 

Lösning: Ansökan om ackord m.m. är en utomrättslig process som beskrivet ovanför.

HUR DU KOMMER IGÅNG?

Är du klar för din resa att komma tillbaka till samhället ekonomiskt och uppnå maximala resultat med minimala resurser genom att bearbeta dina skulder och reducera din återbetalningstid.

KRITERIER FÖR ATT VÅR TJÄNST SKALL FUNGERA OPTIMALT FÖR DIG

Boka telefonmöte med oss för att få ditt ärende prövat av vår Kreditkommitté med gedigen erfarenhet inom juridik, inkasso och privatekonomi.

RESURSER

Skuldsanering JA eller NEJ
Client 4

Referenser

Vi plockar ut referens baserat på din skuldsituation. Vi frågar alltid om tillåtelse först och sedan sätter vi upp ett telefonmöte mellan dig och vår kund.

Hem: Testimonial

Hur du kommer igång!

Reducera din återbetalningstid

Det krävs flera olika lösningar för att reducera din återbetalningstid

Frysa räntor och indrivningskostnader

Fryst ränta mot avbetalning upp till 5 år (Blir som ett räntefritt lån upp till 5 år)

Betala enbart kapital (gamla skulder som även kan omfattas av preskription)

Betala endast kapitalbelopp mot att räntor/indrivnings-kostnader skrivs av

Finansiering och betala av skulder med dyrast ränta

Skaffa finansiering för att lösa resterande skulder som inte kan förhandlas pga. kreditprofilen till kunden hos enskilda inkasso-bolag (krävs medsökande).

bottom of page