top of page

Låna pengar

Det vanligaste är att ta ett lån och betala av skulder, men det finns ett enklare sätt att bli skuldfri.

 

Att låna pengar online leder oftast till att du får pengar snabbt för att betala månadens räkningar men konsekvensen blir att återbetalningstid är så pass kort att inom ett par månader hamnar du på underskott och måste släppa alla räkningar till kronofogden.

 

Låna pengar utan säkerhet är en oftast en fälla vilket leder till höga räntor och räntan kan till och med dubblas ifall man missar ett par månadsbetalningar dvs. bryter kreditavtal med långivare.

 

Exempel 1: Du har ett lån på 300000 SEK med 15 år avbetalning med 8% ränta

 

  • Du missar flera betalningar och skulden hamnar hos Kronofogden, i detta exempel kan lånegivare enligt kreditavtal lägga till 10% ränta varje år och din nya ränta blir 18% och alla dina andra skulder hamnar också hos Kronofogden pga. den förhöjda kostnaden.

 

Resultatet blir att istället för att betala av skulden på 15 år med 3000 SEK per månad blir räntan nu 4500 SEK och utrymmet för att betala av kapital finns inte någon mera. Ett omstartslån som inte är planerad leder till att du betalar av dyra skulder med dyrare finansiering och hamnar på ekonomisk obestånd.

 

Se alltid till att kontakta oss innan du tänker ta ett nytt omstartslån och betala av dina skulder då räntorna och betalningsvillkoren med snittränta på 18% över 15 år återbetalningstid är alltför dyrt och tar allt för lång tid, det kan oftast vara bättre att förhandla skulderna innan du tar ett nytt lån.

 

Vi på skuldradgivning.se säkrar att du reducerar din återbetalningstid så mycket som möjligt, du kommer snabbast igång genom att kontakta oss för en snabb bedömning på hur vi tycker att du ska gå vidare för att lösa dina skulder. tryck på knappen “Skuldsanering JA eller NEJ”.

bottom of page