top of page

Bli kund
 

Vi kan ge dig de bästa råden för din unika situation med hjälp av vår ekonomiska och juridiska expertis samt vår omfattande databas med erfarenhet från tusentals samtal med skuldsatta kunder.

Hur lång tid tar ett ärende?
 

Vi samlar kontinuerligt in information om dina skulder och håller kontakt med inkassobolag, kreditgivare och Kronofogden i realtid. Vi förstår att varje inkassobolag och kreditor har sina egna interna processer som kan ta tid att hantera. För att underlätta för dig, erbjuder vi också en "ta bild och skicka in"-tjänst där du kan skicka in relevanta dokument som sedan läggs till i ditt arkiv. Vi följer också upp ditt ärende en gång i veckan för att säkerställa framsteg.

När vi kontaktar inkassobolag behandlar vi varje ärende individuellt för att uppnå den bästa möjliga lösningen för dig. Vi ser också till att du får e-postkopior av all korrespondens som skickas till och från oss, så att du har full insyn i kommunikationen.

Resultat
 

En vanlig fälla som kan uppstå när du är skyldig är en betalningsanmärkning. Det finns många utmaningar med skulder, inklusive kapitalbeloppet, räntan, inkassokostnaderna och möjligheten till löneutmätning, som alla kan leda till betydande kostnader. Det är vanligt att en räkning som går till inkasso, tillsammans med räntor och kostnader för inkasso, plötsligt resulterar i en betalningsanmärkning. Många svenskar har stött på denna klassiska fälla när de var vuxna.

Utmaning
 

Kapitalbeloppet, eller den ursprungliga skulden, kan vara svårt att betala tillbaka i skuldsituationer. Indrivningskostnader och räntor kan öka snabbare än man kan betala. Detta kan resultera i betalningsanmärkningar, vilket ytterligare förvärrar situationen. Det är möjligt att ett lån utmäts när bara räntorna betalas och skulden kvarstår. Trots försök kan det vara utmanande att få skuldsanering, vilket kan leda till en ekonomisk kollaps där det känns omöjligt att bli av med skulderna.

Market Analysis

Lösning

Överklaga beslut från Kronofogden (Utomrättslig)

 • I skuldsituationer kan det vara avgörande att ha förmågan att avbryta eller avbryta tvångsåtgärder. Det kan ge utrymme att andas och tid att hantera skulden med mindre stress. Det är möjligt att avbryta eller avbryta tvångsåtgärder, vilket innebär att man för närvarande är fri från åtgärder som löneutmätning eller indrivning. Det ger dig chansen att förhandla med borgenärerna och komma överens om alternativa sätt att betala skulderna. Att få professionell rådgivning och eventuellt involvera en skuldrådgivare eller juridisk expert kan vara nödvändigt för att hjälpa till med att stoppa eller pausa tvångsåtgärder och utveckla en mer miljövänlig ekonomisk plan.

Skriv en begäran om uppgifter

 • Att kartlägga alla skulder, inklusive kapitalbelopp, räntor och indrivningskostnader, är en viktig del av hantering av skulder. Genom att göra en sammanfattning av alla skulder kan man få en förståelse för den totala skulden och dess olika delar. Detta hjälper till att identifiera de ekonomiska svårigheter som är mest uppenbara och att lägga all uppmärksamhet på att lösa dem.

 • Det är möjligt att få en förståelse för hur de olika komponenterna påverkar den totala skuldsituationen genom att noggrant undersöka kapitalbeloppet för varje skuld samt räntor och indrivningskostnader. Det låter också borgenärerna förhandla mer strategiskt och effektivt för att komma fram till rimliga betalningsvillkor och eventuella skuldavdrag.

 • Att ha en tydlig förståelse för kapitalbeloppet, räntorna och indrivningskostnaderna ger grunden för att skapa en genomförbar betalningsplan och ett tillvägagångssätt för att gradvis minska skulderna och återupprätta en stabil ekonomisk situation. Det är också viktigt att överväga möjligheten att minska indrivningskostnader och räntor eller förhandla om dessa frågor för att minska den ekonomiska bördan.

Ansök om rättelse

 • Det finns möjligheter att korrigera eventuella felaktigheter eller brister när uppgifter om "betalningsanmärkning" rättas av Kronofogden (KFM). Man kan begära att informationen korrigeras genom att kontakta Kronofogden och lämna in relevant information. Det kan vara avgörande att ha tydliga bevis på betalningar eller andra omständigheter som bekräftar att betalningsanmärkningen inte är korrekt. Att få uppgifterna rättade kan förbättra din kreditvärdighet och öka dina chanser till ekonomiska transaktioner i framtiden. För att få råd och hjälp genom hela processen med att rätta till betalningsanmärkningar hos Kronofogden bör du konsultera skuldrådgivare eller experter.

Ansök om ackord

 • Man kan minska sina skulder effektivt genom att göra en individuell avbetalningsplan och förhandla om frysta räntor och indrivningskostnader. Man kan försöka komma överens med borgenärerna för att minska de pågående räntorna och indrivningskostnaderna. Detta kan minska den ekonomiska bördan och göra skuldbetalningen mer hanterbar.

 • Samtidigt är det viktigt att göra en avbetalningsplan som är lämplig för ens ekonomiska förhållanden. Det är mer troligt att upprätthålla återbetalningarna och förhindra ytterligare skuldsättning genom att anpassa betalningarna till ens inkomster och utgifter.

 • Det är rekommenderat att söka professionell rådgivning och eventuellt samarbeta med en skuldrådgivare eller juridisk expert för att få stöd och råd under förhandlingarna. Man kan ta kontroll över sina skulder på ett mer hållbart sätt och sträva mot en ekonomiskt stabil framtid genom att sänka räntor och indrivningskostnader och skapa en flexibel avbetalningsplan.

Ansök om preskription

 • Förutsatt att det inte har skett något preskriptionsavbrott och att det finns legitima skäl för detta, kan skulder som är äldre än 3 till 10 år raderas. Genom att undersöka och kontrollera om skulden har preskriberats kan man avgöra om det finns en möjlighet att få skulden avskriven.

 • Man kan ansöka om att stryka skulden om det inte har skett något preskriptionsavbrott och det finns legitima skäl. Det kan innebära att lämna in en formell begäran och tillhandahålla bevis som visar att skulden är äldre än den tidsperiod som är relevant för preskription.

 • Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas olika regler och tidsgränser för preskription beroende på typen av skuld och gällande lagstiftning. Att söka professionell rådgivning och eventuellt involvera en juridisk expert kan vara till hjälp för att navigera genom processen och öka chanserna att skulden tas bort.

Skicka preskriptions- eller ackordsansökningar till inkassoföretag

 • Det kan vara fördelaktigt att skicka skriftliga ansökningar till alla inkassoföretag som är involverade i dina skulder för att effektivt hantera dina skulder. Du måste tydligt beskriva din situation, dina önskemål och eventuella förhandlingsförslag i en ansökan.

 • En ansökan bör innehålla relevant information, såsom dina kontaktuppgifter, skulduppgifter och om du vill förhandla om räntor eller indrivningskostnader. Det är viktigt att din ansökan är tydlig och koncis, och du bör bifoga eventuell dokumentation som kan stödja dina påståenden eller argument i förhandlingen.

 • Du kan börja prata med inkassobolagen skriftligen och visa din vilja att lösa problemet. Det kan också hjälpa dig att förhandla och komma överens om bättre villkor för att betala dina skulder.

 • När du planerar och skickar in inkassoansökningar kan det vara klokt att konsultera en skuldrådgivare eller juridisk expert för råd och vägledning. De kan hjälpa dig att strukturera ansökningarna och ge råd för att öka dina förhandlingsmöjligheter.

Skicka preskriptions- eller ackordsansökan till kreditbolagen.

 • Det kan vara fördelaktigt att skicka skriftliga ansökningar till alla kreditgivare som är involverade i dina skulder för att effektivt hantera dina skulder. Du måste tydligt beskriva din situation, dina önskemål och eventuella förhandlingsförslag i en ansökan.

 • När du fyller i en ansökan bör du ge relevant information, såsom dina kontaktuppgifter, skulduppgifter och om du vill förhandla om räntor eller betalningsvillkor. Det är viktigt att din ansökan är tydlig och koncis, och du bör bifoga eventuell dokumentation som kan stödja dina påståenden eller argument i förhandlingen.

 • Du kan inleda ett samtal och visa din vilja att hitta en lösning genom att skicka kreditbolagen skriftliga ansökningar. Det kan också hjälpa dig att förhandla och komma överens om bättre villkor för att betala dina skulder.

 • När du utformar och skickar in dina ansökningar till kreditbolagen kan det vara klokt att konsultera en skuldrådgivare eller juridisk expert för råd och vägledning. De kan hjälpa dig att strukturera ansökningarna och ge råd för att öka dina förhandlingsmöjligheter.

Kalla alla kreditgivare och inkassoföretag för utomrättslig förhandling

 • Vi agerar som din fullmäktig och hjälper dig att hantera dina skulder med olika företag som banker, SMS-lån och tex. Klarna. Genom att agera som ditt ombud kan vi prata med inkasso- och kreditgivare via telefon för att förhandla och skydda dina intressen.

 • Vi kommer att agera på dina vägnar, så du behöver inte delta direkt i dessa möten. Vi kommer att förbereda, delta i och hantera dessa sammanträden för att föra fram dina förhandlingsförslag och arbeta för att nå förmånliga avtal för att lösa dina skulder.

 • Du kommer att få resurser och hjälp som behövs för att hantera skuldsituationen på ett mer professionellt sätt genom att anlita oss som ombud. Vi kan hjälpa dig att komma framåt i förhandlingarna på ett sätt som ökar dina chanser att komma överens med inkasso företag och kreditgivare.

Hantera skulder effektivt

 • Du kan förbättra din skuldsituation och få uppdaterade avbetalningsplaner med vår hjälp. För att göra det lättare för dig att betala av dina skulder hjälper vi dig att förhandla fram bättre betalningsvillkor med dina borgenärer.

 • Du kommer också att ha tillgång till ett fast nummer där du kan få råd vid behov. Vi är här för att hjälpa dig genom hela processen, svara på alla dina frågor och ge råd och vägledning för att hjälpa dig att hantera din ekonomi.

 • Att ha ett fast nummer gör att du kan komma i kontakt direkt med våra skuldrådgivare och specialister, som kan ge dig den hjälp du behöver när du behöver det.

Överklaga förbehållsbeloppet för att göra bedömningen rättvis hos Kronofogden

 • Vi skapar en avbetalningsplan som är baserad på din faktiska ekonomi och följer Kronofogdemyndighetens riktlinjer. Vi kan göra en realistisk avbetalningsplan som du kan följa utan att få ytterligare ekonomiska problem genom att ta hänsyn till dina inkomster och din nuvarande ekonomiska situation.

 • Kronofogdemyndighetens riktlinjer hjälper oss att göra avbetalningsplanen rättvis och rimlig för både dig och dina borgenärer. Vårt mål är att skapa en balanserad lösning som hjälper dig att minska din skuld utan att göra betalningarna ohanterbara eller påverka din ekonomiska stabilitet negativt.

 • Vi kan hjälpa dig att gradvis betala av dina skulder och återfå en stabil ekonomisk situation genom att göra en anpassad avbetalningsplan.

Möjlighet till nyfinansiering

 • Vi kan använda ett antal metoder för att hjälpa dig att hantera dina skulder. Ett alternativ är att förhandla om att frysa räntan samtidigt som du sätter upp en ny avbetalningsplan på tex. 50 månader. Det kan vara lättare att betala av skulden över en längre tidsperiod med hjälp av detta, vilket kan minska din ekonomiska börda.

 • För att avsluta ärendet och dra tillbaka det från Kronofogden kan du också erbjuda en klumpsumma betalning. Du kan snabbt betala av skulden och undvika framtida problem genom att göra en engångsbetalning.

 • Vi hanterar varje skuldsituation separat och skapar en strategi som passar dig bäst. Vi kan hitta de bästa lösningarna genom att förhandla med dina borgenärer.

Har du en bil eller en fastighet?

 • För att kunna ge dig effektiva råd om hur du bäst kan hantera dina skulder och tillgångar, kommer vi att bedöma din situation noggrant. Vi kan hjälpa dig att minska skulderna och maximera värdet av dina tillgångar genom att analysera din skuldsättning och din ekonomiska situation.

 • Vi tar hänsyn till betalningsförmåga, skuldbelopp, räntor och eventuella tillgångar du har. Vi skapar en plan som passar dina behov och mål baserat på denna analys. Vårt mål är att hjälpa dig att minska din skulder och få en mer stabil ekonomi.

 • Du får information och rekommendationer om olika sätt att hantera dina skulder genom vår rådgivning och bedömning.

Image by krakenimages

Vad kostar tjänsten?

 • Vi har individuell prissättning för varje kund baserat ärendets komplexitet. Vi erbjuder även fastpris för våra tjänster.

bottom of page