top of page

Referenser

Profil på våra kunder

Client 1

Betalningsanmärkning

VH

Mitt i ett fastighetsköp säger min bankman att jag har en betalningsanmärkning.

Efter att ha ringt Kronofogden, kreditupplysningen samt kreditor som orsakat detta hade jag förlorat hopp

Begum på Skuldrådgivning gick igenom mitt ärende och ställde kritiska frågor. 1 vecka senare hade Kreditkommittén godkänt mitt ärende och sedan dess är min betalningsanmärkning borta.

Nu investerar jag aktivt i Sveriges fastighetsmarknad och har någon att vända mig till när systemet inte fungerar för oss medborgare.

Client 4

Gamla skulder som preskriberats

SJ

Jag får mycket uppdrag men mindre arbete, anledning till detta är oftast att jag inte är "Kreditvärdig". Efter 20 år med skulder och betalningsanmärkningar, detta också en efter varandra så hade jag förlorat hoppet helt och hållet men så är pensionen runt hörnet, något måste jag göra. Khan på Skuldrådgivning kunde fort bedöma att detta går under en preskription alltså "radera skulder", detta var för bra för att vara sant !!!

Från att ha haft 300 000.- i skulder har jag idag <50 000.- i skulder.

Client 6

Gamla skulder som lösts genom att betala endast kapital belopp

TD

Haft skulder genom hela livet och inkasso bolagen har skickat brev fram och tillbaka samt förnyat skulderna som orsakat flera betalningsanmärkningar. Jag har över medel svensk lön, äger min fastighet och går pluss varje månad men pga. ränte på ränte effekten aldrig blivit "skuldfri" och kännt mig pressad av mina kreditorer.

Jag kontaktar då Skuldrådgivning 1 AB via en online annons. Efter ett inledande gratis telefonmöte blir det tydligt för mig att jag måste agera annorlunda. Khan ställde mig flera frågor och jag hängde alltid inte riktigt med, frågorna var både i kärnan av uppdraget men kunde också oftast uppfattas som utanför uppdraget. Jag bestämmer mig för att jobba tillsammans med Khan som har lyckats ändra min inställning till skulder men även lyckats plocka fram resurser (medsökande/finansiering) på ett smidigt sätt samt satt ett stopp för det jag uppfattade som lånehajar. Idag betalar jag 2450.- per månad och har inte löneutmätning något mera.

Client 5

Skulder som lösts genom att förhandla frysta räntor

NF

Jag har haft flera småskulder som hamnat hos flera olika Inkasso bolag. Kapitalskuld på 1000.- som blivit 1860.- efter föreläggande hos KFM samt tickande räntor gjorde så att mina skulder på 100 000.- blivit 250 000.- samtidigt som jag startat på ett nytt jobb som ger mig väldigt bra betalt, jag har i alla dessa år aldrig vågat ta nästa steget i min karriär. Idag har jag en avbetalningsplan med samtliga kreditorer och kommer att bli skuldfri inom 2 år.

RESURSER
Image by krakenimages

Vad kostar tjänsten?

  • Vi bearbetar priser individuellt på alla våra kunder utifrån inhämtat information, prisen baseras på saken komplexitet och kreditprofilen till varje enskild kund.

  • Vi debiterar per timme om inget avtal ingås, Vi erbjuder fastpris för ovannämnda uppgifter.

bottom of page