top of page

Verkställighetshinder kronofogden

Verkställighetshinder kronofogden

Verkställighetshinder kronofogden

Verkställighetshinder hos Kronofogden - Vad du behöver veta

Om du har hamnat i en ekonomisk knipa och inte kan betala dina skulder, kan Kronofogden bli inblandad för att driva in skulden åt dina borgenärer. Kronofogden har befogenhet att verkställa olika åtgärder för att säkerställa att skulden betalas, men det finns vissa hinder som kan försvåra eller till och med stoppa verkställighetsprocessen.

Ett verkställighetshinder är en situation eller omständighet som gör det svårt för Kronofogden att driva in skulden. Det kan vara allt från att du inte har tillräckligt med pengar för att betala skulden till att du har andra skulder som prioriteras före den aktuella skulden. Det kan också vara att du har en pågående tvist med borgenären eller att du har ansökt om skuldsanering.

Det finns olika typer av verkställighetshinder som kan uppstå hos Kronofogden. Ett vanligt hinder är när den som är skyldig att betala skulden inte har tillräckligt med pengar för att göra det. Kronofogden kan då inte driva in skulden genom att ta ut pengar från den skyldiges lön eller bankkonto. Det kan också vara så att den skyldige har andra skulder som prioriteras före den aktuella skulden. I sådana fall kan Kronofogden inte driva in skulden förrän de andra skulderna är betalda.

En annan typ av hinder är när den skyldige har ansökt om skuldsanering. Skuldsanering är en process där en person med stora skulder får möjlighet att bli av med eller minska sina skulder. Under skuldsaneringen kan Kronofogden inte driva in skulden och eventuella åtgärder som redan har vidtagits kan bli stoppade.

Det kan också vara så att det pågår en tvist

bottom of page