top of page

Vem får inte skuldsanering

Vem får inte skuldsanering

Vem får inte skuldsanering

Skuldsanering är en process som kan vara till stor hjälp för personer som befinner sig i en svår ekonomisk situation och har stora skulder att hantera. Genom skuldsanering kan man få en möjlighet att få en ny start och bli av med sina skulder. Men det är viktigt att komma ihåg att inte alla är berättigade till skuldsanering.

Enligt lagstiftningen finns det vissa kriterier som måste uppfyllas för att kunna ansöka om skuldsanering. En person som inte uppfyller dessa kriterier kommer inte att kunna få skuldsanering beviljad. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka dessa kriterier är för att undvika onödig tid och energi.

En av de viktigaste faktorerna som påverkar möjligheten att få skuldsanering är att man måste vara folkbokförd i Sverige. Det innebär att personer som inte är svenska medborgare eller inte har permanent uppehållstillstånd inte kan ansöka om skuldsanering. Detta beror på att skuldsanering är en förmån som tillhandahålls av den svenska staten och därför är det endast tillgängligt för personer som är bosatta i Sverige.

En annan faktor som kan påverka möjligheten att få skuldsanering är om man har begått brott i samband med sina skulder. Om en person har bedrivit ekonomisk brottslighet, som exempelvis bedrägeri eller oredlighet i näringsverksamhet, kan det vara svårt att få skuldsanering beviljad. Detta beror på att skuldsanering är avsedd för personer som har hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av oförutsedda omständigheter och inte för personer som medvetet har begått brott.

Det är också viktigt att vara medveten om att det finns vissa skulder som inte kan ingå

bottom of page