top of page

Vad innebär skuldsanering

Vad innebär skuldsanering

Vad innebär skuldsanering

Skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa privatpersoner eller företag att bli av med sina skulder och få en ny start ekonomiskt. Det är en form av ekonomiskt stöd som erbjuds till de som befinner sig i en ohållbar skuldsituation och inte kan betala tillbaka sina skulder enligt de ursprungliga avtalen.

Skuldsanering kan vara en lösning för de som har stora skulder och inte har möjlighet att betala tillbaka dem inom en rimlig tid. Processen innebär att en skuldsaneringsman utses för att hjälpa till att förhandla med borgenärerna och komma fram till en överenskommelse om en skuldsaneringsplan. Denna plan innebär oftast att skuldsaneringsmannen förhandlar om att skulderna minskas eller att betalningarna fördelas över en längre tid.

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. Det krävs att man har en skuld som är så stor att man inte kan betala tillbaka den inom en rimlig tid. Dessutom måste man ha gjort allt man kan för att betala tillbaka skulden, till exempel genom att ha försökt förhandla med borgenärerna eller genom att ha försökt sälja tillgångar för att betala av skulden.

Skuldsanering är en möjlighet för de som befinner sig i en svår ekonomisk situation att få en nystart. Det kan vara en lång och utmanande process, men om den genomförs på rätt sätt kan den leda till att man blir av med sina skulder och får en möjlighet att bygga upp en sund ekonomi igen.

Om du har fler frågor om skuldsanering och hur det kan vara tillämpligt för din situation, är du välkommen att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra experter inom skul

bottom of page