top of page

Vad är inledande skuldsanering

Vad är inledande skuldsanering

Vad är inledande skuldsanering

Inledande skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa personer som har hamnat i ekonomiska svårigheter att få en ny start och bli skuldfria. Det är en form av skuldrådgivning som innebär att man förhandlar med sina borgenärer för att komma överens om en betalningsplan som man har råd att följa.

När man hamnar i en situation där man inte längre kan betala sina skulder kan det vara mycket stressande och överväldigande. Inledande skuldsanering kan vara en lösning för att få ordning på sin ekonomi och undvika att hamna i ännu större skulder.

För att kunna genomgå en inledande skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. Man måste vara folkbokförd i Sverige och ha en skuld som överstiger 15 000 kronor. Dessutom måste man ha försökt att betala av sina skulder på egen hand, men inte lyckats på grund av ekonomiska svårigheter.

Under en inledande skuldsanering kommer en skuldrådgivare att hjälpa dig att samla in all nödvändig information om dina skulder och din ekonomiska situation. Sedan kommer skuldrådgivaren att förhandla med dina borgenärer för att försöka komma överens om en betalningsplan som passar din ekonomi.

Det är viktigt att komma ihåg att inledande skuldsanering inte innebär att man blir av med sina skulder helt och hållet. Istället handlar det om att få en möjlighet att betala av sina skulder på ett sätt som är rimligt och överkomligt för den enskilda personen.

Om du befinner dig i en situation där du har svårt att betala dina skulder och behöver hjälp med inledande skuldsanering, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet

bottom of page