top of page

Räkna ränta på ränta

Räkna ränta på ränta

Räkna ränta på ränta

Att förstå hur ränta på ränta fungerar är viktigt för att kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut. Ränta på ränta innebär att du tjänar ränta inte bara på ditt ursprungliga kapital, utan även på den ackumulerade räntan. Detta kan vara en kraftfull mekanism för att öka dina besparingar eller investeringar över tid.

För att räkna ut ränta på ränta behöver du veta tre huvudsakliga faktorer: det ursprungliga kapitalet, räntesatsen och tidsperioden. Låt oss ta ett exempel för att förtydliga detta.

Antag att du har 10 000 kr som du vill investera i en sparkonto med en årlig räntesats på 5%. Efter ett år kommer du att ha tjänat 500 kr i ränta (10 000 kr * 0,05). Nu har du totalt 10 500 kr på ditt konto.

Men istället för att ta ut räntan och spendera den, väljer du att låta den ligga kvar på kontot. Nu kommer du att tjäna ränta på hela beloppet, inklusive den tidigare ackumulerade räntan. Efter ytterligare ett år kommer du att tjäna 525 kr i ränta (10 500 kr * 0,05). Nu har du totalt 11 025 kr på ditt konto.

Ju längre tid du låter dina pengar växa med ränta på ränta, desto större blir den ackumulerade räntan. Detta är anledningen till att det är viktigt att börja spara eller investera så tidigt som möjligt. Genom att låta dina pengar växa över tid kan du dra nytta av den kraftfulla effekten av ränta på ränta.

Om du har fler frågor om hur du kan dra nytta av ränta på

bottom of page