top of page

När får man en betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är något som många av oss har hört talas om, men vad innebär det egentligen och när får man en sådan? I denna artikel kommer vi att förklara vad en betalningsanmärkning är och vad som kan leda till att man får en. Om du har fler frågor eller behöver mer information om betalningsanmärkningar, kontakta oss på www.skuldradgivning.se.

En betalningsanmärkning är en notering som görs i kreditupplysningsföretagens register när en person inte har betalat en skuld i tid. Det kan vara allt från en obetald faktura till en utebliven hyresbetalning. När en betalningsanmärkning registreras kan det påverka ens kreditvärdighet och göra det svårare att få lån eller andra kreditavtal i framtiden.

Det finns ingen exakt tidpunkt när man får en betalningsanmärkning, utan det beror på hur lång tid det tar för fordringsägaren att påminna om och driva in skulden. Normalt sett skickas en påminnelse efter att betalningen har förfallit och om betalningen inte kommer in inom en viss tid kan ärendet överlämnas till inkasso. Om skulden fortfarande inte betalas kan ärendet gå vidare till Kronofogden som kan besluta om en betalningsanmärkning.

Det är viktigt att komma ihåg att en betalningsanmärkning inte är permanent. När skulden är betald kommer anmärkningen att försvinna från registret efter ett visst antal år, vanligtvis tre till fem år beroende på typ av skuld. Det är dock viktigt att betala skulden i tid för att undvika betalningsanmärkningar och de negativa konsekvenser det kan medföra för ens ekonomi.

Sammanfattnings

bottom of page