top of page

När börjar löneutmätningen

När börjar löneutmätningen

När börjar löneutmätningen

När börjar löneutmätningen och vad innebär det för dig som privatperson? Det är en fråga som många ställer sig när de hamnar i en ekonomisk knipa och inte kan betala sina skulder. Löneutmätning är en åtgärd som kan vidtas av Kronofogden för att driva in obetalda skulder. I detta innehåll kommer vi att förklara vad löneutmätning är, när den kan börja och vad du kan göra för att undvika den.

Löneutmätning är en process där Kronofogden beslagtar en del av din lön för att betala av dina skulder. Detta kan ske om du inte har betalat dina skulder trots påminnelser och inkassokrav. När Kronofogden har beslutat om löneutmätning skickas ett utmätningsbeslut till din arbetsgivare. Arbetsgivaren är då skyldig att dra av en viss del av din lön och betala den direkt till Kronofogden.

Men när börjar då löneutmätningen? Det finns ingen exakt tidpunkt för när löneutmätning kan börja, men det finns vissa regler som måste följas. Först och främst måste Kronofogden ha skickat ut ett betalningsföreläggande till dig och du måste ha fått möjlighet att betala skulden inom en viss tid. Om du inte betalar inom denna tid kan Kronofogden gå vidare med utmätning.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte kan utmäta hela din lön. Det finns en så kallad skyddad del av lönen som inte får utmätas. Den skyddade delen beror på din inkomst och familjesituation. För att få reda på exakt hur mycket av din lön som kan utmätas kan du kontakta Kronofogden eller använda deras utmätningskalkylator på deras hemsida.

Om du hamnar i en

bottom of page