top of page

Löneutmätning

Löneutmätning

Löneutmätning

Löneutmätning är en juridisk process där en del av en persons lön tas i anspråk för att betala av skulder. Det kan vara en svår och stressande situation att hamna i, men det är viktigt att förstå hur löneutmätning fungerar och vilka rättigheter och möjligheter som finns.

Löneutmätning kan ske när en person har obetalda skulder och inte har lyckats komma överens med sina borgenärer om en avbetalningsplan. Det kan vara skulder som exempelvis hyra, elräkningar, kreditkortsskulder eller andra lån. När en skuld har gått till indrivning och en betalningsföreläggande har utfärdats kan Kronofogden besluta om löneutmätning.

När löneutmätning sker kommer en del av lönen att tas direkt från arbetsgivaren och betalas till Kronofogden för att täcka skulderna. Detta kan innebära att den skuldsatte får en lägre disponibel inkomst och kan påverka den ekonomiska situationen på olika sätt.

Det är viktigt att känna till att det finns vissa skyddade belopp som inte kan utmätas. Det innebär att det finns en miniminivå av inkomst som en person alltid har rätt att behålla för att täcka sina grundläggande levnadskostnader. Det skyddade beloppet varierar beroende på bland annat personens familjesituation och andra faktorer.

Om du befinner dig i en situation där du riskerar löneutmätning är det viktigt att agera snabbt och ta kontakt med en skuldrådgivare. En skuldrådgivare kan hjälpa dig att förstå din situation och ge råd om vilka möjligheter som finns för att undvika eller hantera löneutmätning. Genom att kontakta oss på www.skuldradgivning.se kan du få svar på fler frågor som gäller lö

bottom of page