top of page

Kronofogden visby

Kronofogden visby

Kronofogden visby

Kronofogden i Visby - En guide till skuldrådgivning och betalningsproblem

Om du befinner dig i Visby och har hamnat i en situation där du kämpar med skulder och betalningsproblem, kan det vara till hjälp att vända sig till Kronofogden i Visby. Kronofogden är en myndighet som arbetar med att driva in obetalda skulder och hjälpa till att lösa betalningsproblem. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad Kronofogden i Visby kan erbjuda och hur du kan få hjälp med dina skulder.

Kronofogden i Visby är en del av Kronofogdemyndigheten, som är en statlig myndighet i Sverige. Deras huvudsakliga uppgift är att driva in obetalda skulder och verkställa domar och beslut som rör ekonomiska förpliktelser. Om du har en skuld som inte har betalats i tid kan Kronofogden hjälpa till att driva in skulden genom olika åtgärder, såsom att utmäta egendom eller ta ut en betalningsföreläggande.

Förutom att driva in skulder erbjuder Kronofogden i Visby även skuldrådgivning. Skuldrådgivningen är till för dig som har svårt att betala dina skulder och behöver hjälp att komma på rätt köl igen. Genom skuldrådgivningen kan du få stöd och råd kring hur du kan hantera din ekonomi och komma ur skuldfällan. Skuldrådgivningen är kostnadsfri och du kan få hjälp med att upprätta en budget, förhandla med dina borgenärer och få tips på hur du kan minska dina utgifter.

Om du befinner dig i en situation där du har betalningsproblem och behöver hjälp med dina skulder, är det viktigt att du tar kontakt med Kronofogden i Visby

bottom of page