top of page

Kronofogden utmätning arv

Kronofogden utmätning arv

Kronofogden utmätning arv

Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att verkställa utmätningar och driva in skulder. En utmätning innebär att Kronofogden beslagtar egendom för att täcka en obetald skuld. Det kan vara allt från lönebeslag till utmätning av fastigheter eller fordon.

En vanlig fråga som många har är vad som händer med arvet om man har skulder och Kronofogden gör en utmätning. Det är viktigt att veta att Kronofogden har rätt att utmäta arv för att täcka skulder. Om du ärver pengar eller egendom och har skulder hos Kronofogden kan de alltså ta del av arvet för att betala av skulderna.

Det finns dock vissa undantag när det gäller utmätning av arv. Om du ärver pengar eller egendom och har skulder hos Kronofogden kan du ansöka om att få arvet undantaget från utmätning. Detta kan göras genom att kontakta Kronofogden och lämna in en ansökan om undantag. Det är viktigt att vara medveten om att Kronofogden inte alltid beviljar ansökningar om undantag, men det är värt att försöka om du vill behålla ditt arv.

Om du har frågor om utmätning, arv eller andra skuldsituationer kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor i liknande situationer och kan ge dig råd och vägledning. Vi kan också hjälpa dig med att ansöka om undantag från utmätning av arv om det är aktuellt för dig. Tveka inte att kontakta oss för att få svar på dina frågor och få den hjälp du behöver.

bottom of page