top of page

Kronofogden umeå

Kronofogden umeå

Kronofogden umeå

Om du befinner dig i Umeå och har problem med skulder kan det vara bra att känna till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som hanterar skulder och verkställer betalningsförelägganden och utmätningar. I Umeå finns en lokal avdelning av Kronofogden som kan hjälpa dig med dina skulder.

Att ha skulder kan vara en stressande och jobbig situation. Det kan påverka din ekonomi och ditt välmående. Men det finns hjälp att få. Kronofogden i Umeå kan ge dig råd och stöd för att hantera dina skulder på bästa sätt.

När du kontaktar Kronofogden i Umeå kommer de att hjälpa dig att skapa en skuldsaneringsplan. En skuldsaneringsplan innebär att du får en översikt över dina skulder och en plan för hur du ska betala av dem. Kronofogden kan även hjälpa dig att förhandla med dina borgenärer och försöka komma fram till en överenskommelse om betalningsplaner.

Det är viktigt att du tar kontakt med Kronofogden i Umeå så snart som möjligt om du har skulder. Ju tidigare du tar tag i situationen, desto lättare blir det att komma på rätt köl igen. Kronofogden kan ge dig råd och stöd för att undvika att skulderna växer och för att hitta en hållbar lösning.

Om du har frågor om Kronofogden i Umeå och hur de kan hjälpa dig med dina skulder, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor i liknande situationer och kan ge dig mer information om hur du kan gå tillväga. Tveka inte att ta kontakt med oss för att få svar på dina frågor och få den hjälp du behöver.

bottom of page