top of page

Kronofogden inneboende

Kronofogden inneboende

Kronofogden inneboende

Om du har problem med en inneboende som inte betalar sin hyra eller andra skulder, kan det vara en bra idé att vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. De kan vara till stor hjälp när det gäller att hantera ekonomiska problem och få tillbaka de pengar du är berättigad till.

När det gäller inneboende kan det vara extra komplicerat att få betalt för obetalda hyror eller andra skulder. Det kan vara svårt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresvärd och hur du ska gå tillväga för att driva in skulden. Här kan Kronofogden vara till stor hjälp.

För att få hjälp av Kronofogden behöver du först ansöka om betalningsföreläggande. Detta är en ansökan där du begär att Kronofogden ska utge en betalningsorder till den inneboende. Om den inneboende inte betalar inom den angivna tiden kan du begära att Kronofogden verkställer betalningsordern. Detta innebär att Kronofogden kan vidta åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att beslagta egendom eller genom att dra pengar från den inneboendes lön eller bankkonto.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte kan hjälpa till med alla typer av skulder. De kan till exempel inte hjälpa till med skulder som är äldre än tio år eller med skulder som är preskriberade. Det är också viktigt att du har bevis på att skulden är riktig och att du har försökt få betalt på annat sätt innan du vänder dig till Kronofogden.

Om du har fler frågor om hur du kan få hjälp med att driva in obetalda skulder

bottom of page