top of page

Kronofogden dödsbo

Kronofogden dödsbo

Kronofogden dödsbo

Kronofogden och Dödsbo - Vad du behöver veta

När en närstående går bort kan det vara en svår och känslosam tid för de efterlevande. Utöver sorgen och förlusten måste man också hantera den praktiska sidan av att avveckla den avlidnes tillgångar och skulder. I dessa situationer kan Kronofogden vara inblandad för att säkerställa att skulderna betalas och att arvet fördelas på rätt sätt.

Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och driva in obetalda skulder. När en person avlider och lämnar efter sig skulder, kan Kronofogden bli involverad för att säkerställa att dessa skulder betalas. Det är viktigt att notera att skulderna inte överförs till de efterlevande, utan att Kronofogden endast ser till att skulderna betalas med de tillgångar som finns i dödsboet.

När Kronofogden blir informerad om en persons död, kommer de att utreda dödsboet för att fastställa vilka tillgångar och skulder som finns. De kommer att kontakta eventuella borgenärer för att säkerställa att skulderna betalas. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att täcka skulderna, kan Kronofogden besluta att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.

Det är viktigt att notera att Kronofogden inte är ansvarig för att fördela arvet. Det är dödsbodelägarna, det vill säga de personer som ärver den avlidnes tillgångar, som ansvarar för att fördela arvet enligt arvsordningen. Kronofogden kan dock vara behjälplig med att utreda vilka personer som är berättigade till arvet om

bottom of page