top of page

Kostnad att anlita kronofogden

Kostnad att anlita kronofogden

Kostnad att anlita kronofogden

Att anlita Kronofogden kan vara en nödvändig åtgärd för att driva in obetalda skulder. Men vad kostar det egentligen att anlita Kronofogden? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på kostnaderna för att anlita Kronofogden och vad det innebär för dig som skuldsatt.

Att anlita Kronofogden är en process som kan vara både tidskrävande och kostsam. Det finns flera olika kostnader som kan uppstå när du väljer att vända dig till Kronofogden för att driva in dina obetalda skulder.

En av de vanligaste kostnaderna är ansökningsavgiften. För närvarande ligger denna avgift på 600 kronor. Det är viktigt att notera att denna avgift måste betalas oavsett om Kronofogden lyckas driva in skulden eller inte. Det är alltså en kostnad som du inte kan undvika.

Utöver ansökningsavgiften tillkommer även en expeditionsavgift. Denna avgift är för att täcka Kronofogdens administrativa kostnader i samband med ärendet. Expeditionsavgiften varierar beroende på ärendets omfattning och kan ligga på mellan 300 och 1 200 kronor.

Om Kronofogden lyckas driva in skulden kan det även tillkomma ytterligare kostnader. Dessa kostnader är för att täcka Kronofogdens arbete med att driva in skulden och kan inkludera exempelvis utmätningskostnader och försäljningskostnader. Dessa kostnader varierar beroende på ärendets komplexitet och kan vara svåra att förutse.

Det är viktigt att komma ihåg att kostnaderna för att anlita Kronofogden kan vara betydande och att de kan variera beroende på ärendets omständigheter. Det är därför viktigt att noggrant överväga om

bottom of page