top of page

Jobba på kronofogden

Jobba på kronofogden

Jobba på kronofogden

Att jobba på Kronofogden är ett spännande och ansvarsfullt arbete som passar dig som är intresserad av juridik och att hjälpa människor i ekonomiska svårigheter. Som anställd på Kronofogden har du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv genom att hjälpa dem att hantera sina skulder och komma på rätt köl igen.

En av de viktigaste uppgifterna som en anställd på Kronofogden har är att driva in obetalda skulder. Det kan handla om allt från obetalda fakturor och hyror till skulder hos myndigheter och företag. Genom att använda olika verktyg och metoder arbetar du för att få den skuldtyngda personen att betala sina skulder och därigenom hjälpa till att återställa balansen i ekonomin.

För att kunna göra ditt jobb på bästa sätt behöver du ha god kunskap om lagar och regler som rör skuldsanering och indrivning av skulder. Du behöver också vara bra på att kommunicera och ha förmågan att hantera svåra samtal med människor i ekonomisk kris. Att vara empatisk och samtidigt kunna vara tydlig och bestämd är viktigt för att kunna hjälpa personer att ta ansvar för sina skulder och hitta lösningar.

Som anställd på Kronofogden har du också möjlighet att arbeta med rådgivning och förebyggande arbete för att hjälpa människor att undvika skuldsättning. Genom att informera om ekonomisk planering och budgetering kan du bidra till att människor får en bättre förståelse för sin ekonomi och därmed undvika att hamna i skuldfällan.

Om du är intresserad av att jobba på Kronofogden och vill veta mer om möjligheterna och kraven för att bli anställd, kontakta oss på

bottom of page