top of page

Inkasso går till kronofogden

Inkasso går till kronofogden

Inkasso går till kronofogden

Inkasso är en process som kan leda till att ärendet går vidare till Kronofogden. Det är viktigt att förstå hur inkassoprocessen fungerar och vilka konsekvenser det kan få för den som inte betalar sina skulder i tid.

När en skuld inte betalas i tid kan fordringsägaren, det vill säga den som har rätt till pengarna, välja att skicka ärendet till inkasso. Inkassobolaget tar då över ansvaret för att driva in skulden. De skickar ut betalningspåminnelser och kravbrev till den som är skyldig att betala. Syftet är att få den skyldige att betala skulden frivilligt.

Om den skyldige fortfarande inte betalar efter att ha fått flera påminnelser och kravbrev kan ärendet gå vidare till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och driva in obetalda skulder. När ärendet hamnar hos Kronofogden kan de vidta olika åtgärder för att få in skulden, till exempel genom att utmäta egendom eller genom att dra av pengar från den skyldiges lön eller pension.

Det är viktigt att vara medveten om att det kan få allvarliga konsekvenser att inte betala sina skulder i tid. Förutom att skulden kan öka genom räntor och avgifter kan det även påverka den skyldiges kreditvärdighet. En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån, hyra bostad eller teckna abonnemang.

Om du har frågor om inkasso och vad som händer om ärendet går till Kronofogden är det viktigt att du kontaktar oss på www.skuldradgivning.se. Vi kan ge dig mer information och svara på dina frågor. Vi har lång erfarenhet av skuldrådgivning och kan hjäl

bottom of page