top of page

Hur många bor i sundsvall

Hur många bor i sundsvall

Hur många bor i sundsvall

Sundsvall är en stad som ligger i Västernorrlands län i norra Sverige. Många människor är nyfikna på hur många som faktiskt bor i Sundsvall. Det är en relevant fråga eftersom det kan ge en uppfattning om stadens storlek och befolkningsmängd.

Enligt den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) bor det cirka 100 000 personer i Sundsvall. Detta gör staden till den tredje största i Norrland efter Umeå och Gävle. Sundsvall är också den största staden i Västernorrlands län.

Att veta hur många som bor i Sundsvall kan vara användbart av flera skäl. För det första kan det ge en uppfattning om hur många potentiella kunder eller kunder en företagare kan nå ut till i staden. Det kan också vara intressant för personer som funderar på att flytta till Sundsvall och vill veta mer om stadens befolkningsstorlek.

Om du har fler frågor om Sundsvall eller om du vill ha mer information om staden och dess invånare, är du välkommen att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi är experter på skuldrådgivning och kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Vi finns här för att ge dig svar på dina frågor och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

bottom of page