top of page

Hur fungerar skuldsanering

Hur fungerar skuldsanering

Hur fungerar skuldsanering

Skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa personer som har svårt att betala sina skulder att få en ny start ekonomiskt. Det är en möjlighet för de som har en betalningsförmåga som inte räcker till för att klara av sina skulder att få en skuldfri framtid.

Men hur fungerar egentligen skuldsanering? För att förstå processen är det viktigt att först ha en grundläggande kunskap om vad skuldsanering innebär. Skuldsanering är en juridisk process där en person ansöker om att få sina skulder avskrivna eller minskade. Detta görs genom att personen ansöker om skuldsanering hos Kronofogden eller hos en tingsrätt.

För att ansöka om skuldsanering måste personen uppfylla vissa kriterier. Det krävs bland annat att personen har försökt betala sina skulder under en längre tid utan att lyckas och att personen inte har någon möjlighet att betala av skulderna inom en rimlig tid framöver. Det är också viktigt att personen inte har begått några allvarliga ekonomiska brott eller bedrägerier.

När ansökan om skuldsanering har godkänts inleds en femårig process där personen får hjälp att betala av sina skulder. Under denna period betalar personen enligt en betalningsplan som upprättas av Kronofogden eller tingsrätten. Betalningsplanen baseras på personens ekonomiska förutsättningar och syftar till att personen ska kunna leva på en skälig levnadsnivå samtidigt som skulderna betalas av.

En viktig del av skuldsaneringen är att personen får en skuldrådgivare som hjälper till att hantera ekonomin och ge råd om hur man kan undvika att hamna i skuldfällan igen. Skuldrådgiv

bottom of page