top of page

Hur får man en betalningsanmärkning

Hur får man en betalningsanmärkning

Hur får man en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är något som många av oss helst vill undvika. Det är en notering som görs hos kreditupplysningsföretag när en person inte har betalat en skuld i tid. Det kan vara allt från en obetald faktura till en utebliven hyresbetalning. Men hur får man egentligen en betalningsanmärkning och vad kan man göra för att undvika det?

Det första steget till att få en betalningsanmärkning är att missa en betalning. Det kan vara lätt hänt att man glömmer bort en faktura eller att man inte har tillräckligt med pengar på kontot för att täcka kostnaden. Oavsett anledning är det viktigt att vara medveten om att en obetald skuld kan leda till en betalningsanmärkning.

När en betalning inte har gjorts i tid skickas en påminnelse till den som är skyldig att betala. Om betalningen fortfarande inte görs kan ärendet skickas vidare till inkasso. Inkassobolaget kommer då att försöka driva in skulden genom att skicka brev och påminnelser samt genom att kontakta den skyldige via telefon. Om skulden fortfarande inte betalas kan ärendet gå vidare till Kronofogden.

När Kronofogden får ärendet kan de vidta olika åtgärder för att driva in skulden. Det kan vara allt från att dra pengar från den skyldiges lön eller att sälja av tillgångar för att täcka skulden. Om skulden fortfarande inte betalas kan Kronofogden registrera en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

En betalningsanmärkning kan ha negativa konsekvenser för den som har den. Det kan vara svårt att få lån eller att hyra en bostad om man har en betalningsanmärkning. Det kan även på

bottom of page