top of page

Handräckning kronofogden

Handräckning kronofogden

Handräckning kronofogden

Handräckning är en åtgärd som Kronofogden kan vidta för att hjälpa till att driva in skulder. Det är en process där Kronofogden kan ingripa och hjälpa till att verkställa en betalningsorder eller en utmätning. Handräckning kan vara till nytta för både den som är skyldig pengar och den som är fordringsägare.

När en person eller ett företag inte betalar sina skulder kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om betalningsföreläggandet inte följs kan fordringsägaren ansöka om utmätning. Om utmätningen inte kan verkställas på grund av att den skyldige inte samarbetar kan Kronofogden besluta om handräckning.

Handräckning kan innebära att Kronofogden får tillgång till den skyldiges egendom för att sälja den och betala av skulden. Det kan också innebära att Kronofogden får tillgång till den skyldiges bankkonto för att ta ut pengar och betala av skulden. Handräckning kan även innebära att Kronofogden får tillgång till den skyldiges lön eller andra inkomster för att betala av skulden.

Det är viktigt att notera att handräckning endast kan genomföras om den skyldige inte samarbetar och betalar sin skuld frivilligt. Kronofogden har rätt att använda handräckning för att driva in skulder, men det är alltid bäst att försöka lösa skulden på frivillig väg för att undvika extra kostnader och besvär.

Om du har frågor om handräckning eller behöver hjälp med att driva in skulder kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hantera skulder och kan ge dig rå

bottom of page