top of page

Frågor och svar utmätning av lön

Frågor och svar utmätning av lön

Frågor och svar utmätning av lön

Vad händer vid utmätning av lön? Det är en vanlig fråga som många har när de hamnar i en ekonomisk knipa och inte kan betala sina skulder. Utmätning av lön är en åtgärd som kan vidtas av Kronofogden för att driva in obetalda skulder. I detta innehåll kommer vi att gå igenom några vanliga frågor och svar om utmätning av lön.

1. Vad är utmätning av lön?
Utmätning av lön innebär att Kronofogden tar en del av din lön för att betala av dina skulder. Detta görs genom att arbetsgivaren får en utmätningsorder och måste betala en viss summa direkt till Kronofogden varje månad.

2. Hur mycket kan utmätas från min lön?
Det finns regler för hur mycket som kan utmätas från din lön. Kronofogden får inte ta hela din lön, utan det finns en viss skyddsnivå som du har rätt att behålla. Skyddsnivån beror på din inkomst och familjesituation. Generellt sett får Kronofogden ta en viss procentandel av din lön, men det finns också ett tak för hur mycket som kan utmätas.

3. Vad händer om jag inte kan betala mina skulder?
Om du inte kan betala dina skulder kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in dem. Utmätning av lön är en av de vanligaste åtgärderna, men det finns också andra möjligheter som exempelvis utmätning av egendom eller bankkonton. Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden alltid försöker hitta en lösning som är bäst för både dig och dina borgenärer.

4. Kan jag undvika utmätning av lön?
Det bästa sättet att undvika utmätning av lön är att betala dina skulder i tid. Om du har svå

bottom of page