top of page

Fastigheter kronofogden

Fastigheter kronofogden

Fastigheter kronofogden

Om du har fastigheter och befinner dig i en ekonomisk knipa kan det vara så att Kronofogden har blivit inblandad. Att ha Kronofogden på halsen kan vara en stressande och skrämmande situation, särskilt när det gäller dina fastigheter. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få.

När Kronofogden blir inblandad i en fastighetshandel kan det vara på grund av obetalda skulder eller andra ekonomiska problem. Kronofogden har befogenhet att sälja fastigheter för att täcka de obetalda skulderna. Detta kan vara en skrämmande tanke för fastighetsägare, men det finns sätt att hantera situationen och undvika att förlora din fastighet.

En av de första sakerna du bör göra är att kontakta en skuldrådgivare. En skuldrådgivare är en expert inom ekonomi och skuldsanering som kan hjälpa dig att förstå din situation och ge dig råd om hur du kan hantera dina skulder. Genom att arbeta tillsammans med en skuldrådgivare kan du få en klar bild av din ekonomiska situation och ta reda på vilka alternativ som finns tillgängliga för dig.

När du har kontaktat en skuldrådgivare kan de hjälpa dig att förhandla med Kronofogden och försöka hitta en lösning som fungerar för alla parter. Det kan vara möjligt att komma överens om en avbetalningsplan eller att omförhandla skulderna för att undvika att din fastighet säljs av Kronofogden.

Det är viktigt att agera snabbt när det gäller Kronofogden och dina fastigheter. Ju tidigare du tar kontakt med en skuldrådgivare desto bättre är dina chanser att hitta en lösning och undvika att förlora din fastighet. Så om du befinner dig i en situation

bottom of page