top of page

Dementi kronofogden

Dementi kronofogden

Dementi kronofogden

Dementi från Kronofogden - Få svar på dina frågor hos Skuldrådgivning.se

Det har kommit till vår kännedom att det finns en del missuppfattningar och felaktig information som cirkulerar kring Kronofogdens agerande och deras roll i skuldsanering och indrivning av skulder. Vi vill därför klargöra några saker och ge dig korrekt information om detta ämne.

För det första är det viktigt att förstå att Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att hjälpa till med att driva in obetalda skulder och verkställa domar och beslut. De agerar på uppdrag av borgenärer och har inte som mål att straffa eller försvåra för den som har skulder.

Det är också viktigt att veta att Kronofogden inte har befogenhet att bevilja eller neka skuldsanering. Det är istället en fråga för tingsrätten att avgöra. Kronofogden kan dock vara behjälplig med att samla in och presentera den information som behövs för att bedöma en ansökan om skuldsanering.

Det är också värt att nämna att Kronofogden har en skyldighet att följa de lagar och regler som gäller för deras verksamhet. De har inte rätt att agera godtyckligt eller utan att följa de rättsliga processer som finns på plats. Om du upplever att Kronofogden har agerat felaktigt eller brutit mot reglerna, finns det möjlighet att överklaga deras beslut.

Om du har frågor eller funderingar kring Kronofogdens agerande eller om du behöver hjälp med skuldsanering eller skuldrådgivning, rekommenderar vi att du kontaktar oss på Skuldrådgivning.se. Vi har erfarenhet och kunskap inom området och kan ge dig rätt vägledning och svar på

bottom of page