top of page

Betalningsfria månader vid skuldsanering

Betalningsfria månader vid skuldsanering

Betalningsfria månader vid skuldsanering

Betalningsfria månader vid skuldsanering är en viktig fråga för många som befinner sig i en ekonomisk knipa. Att ha möjligheten att få en paus från sina skuldbetalningar kan vara en lättnad och ge utrymme för att komma på fötter igen. I detta innehåll kommer vi att titta närmare på vad betalningsfria månader innebär vid skuldsanering och hur det kan påverka din ekonomi.

Vid skuldsanering är det vanligt att man upprättar en betalningsplan där man återbetalar sina skulder under en viss tid. Denna plan kan sträcka sig över flera år och innebär att man måste betala en viss summa varje månad för att minska sin skuld. Men ibland kan det uppstå situationer där man inte har möjlighet att betala under en viss period, till exempel på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Det är här betalningsfria månader kommer in i bilden. Betalningsfria månader innebär att du får en paus från dina skuldbetalningar under en viss tid. Det kan vara en månad eller flera månader beroende på din situation och överenskommelse med din skuldrådgivare. Under dessa månader behöver du inte betala något på dina skulder och du får lite andrum för att ordna upp din ekonomi.

Det är viktigt att komma ihåg att betalningsfria månader inte innebär att skulden försvinner eller att du slipper betala tillbaka. Istället flyttas betalningarna framåt i tiden och läggs till på slutet av din betalningsplan. Det innebär att du får längre tid på dig att betala av din skuld, men att du fortfarande är skyldig att betala tillbaka hela beloppet.

För att få betalningsfria månader vid skuldsanering behöver du kontakta

bottom of page