top of page

Betalningsföreläggande kronofogden

Betalningsföreläggande kronofogden

Betalningsföreläggande kronofogden

Om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden kan det vara en stressande och förvirrande situation. Men oroa dig inte, det finns hjälp att få. På www.skuldradgivning.se kan du få svar på alla dina frågor och få den hjälp du behöver för att hantera betalningsföreläggandet.

Ett betalningsföreläggande är en formell handling från Kronofogden som innebär att du har en obetald skuld som behöver betalas. Det kan vara en faktura, en skatteskuld eller en hyresskuld, bland annat. När du får ett betalningsföreläggande har du en viss tid på dig att betala skulden eller invända mot föreläggandet.

Det är viktigt att agera snabbt när du får ett betalningsföreläggande. Om du inte betalar skulden eller invänder inom angiven tid kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in skulden. Det kan innebära att de tar ut pengar från din lön eller bankkonto, eller att de säljer dina tillgångar för att täcka skulden.

För att undvika dessa åtgärder är det bäst att ta kontakt med oss på www.skuldradgivning.se så snart som möjligt. Vi har erfarenhet av att hantera betalningsförelägganden och kan ge dig råd och vägledning för att lösa situationen på bästa sätt. Vi kan hjälpa dig att upprätta en betalningsplan, förhandla med Kronofogden eller ge dig tips på hur du kan minska skuldbördan.

Vårt team av skuldrådgivare är experter inom området och har hjälpt många människor att hantera sina skulder och betalningsförelägganden. Vi förstår att det kan vara svårt och skamfyllt att be om hjälp, men vi finns här

bottom of page