top of page

Alternativ till skuldsanering

Alternativ till skuldsanering

Alternativ till skuldsanering

Letar du efter alternativ till skuldsanering? Då har du kommit till rätt ställe! På Skuldrådgivning.se erbjuder vi professionell hjälp och rådgivning för att hantera skulder och hitta alternativa lösningar. Vi förstår att skuldsanering inte alltid är den bästa eller mest lämpliga vägen att ta, och därför erbjuder vi en rad olika alternativ som kan passa dina behov och situation.

En av de vanligaste alternativen till skuldsanering är skuldförhandling. Detta innebär att vi förhandlar med dina borgenärer för att komma överens om en ny betalningsplan eller eventuellt en delvis avskrivning av skulden. Genom att förhandla med borgenärerna kan vi hjälpa dig att minska skuldbördan och skapa en mer hållbar ekonomisk situation.

En annan möjlighet är att ansöka om skuldsättning. Detta innebär att vi hjälper dig att samla alla dina skulder till en enda betalning, vilket gör det enklare att hantera och hålla koll på dina betalningar. Genom att skapa en tydlig och strukturerad betalningsplan kan vi hjälpa dig att bli skuldfri på ett mer organiserat sätt.

För vissa kan det vara lämpligt att ansöka om en betalningsplan. Detta innebär att vi hjälper dig att förhandla fram en överenskommelse med dina borgenärer om att betala av skulden i mindre delbetalningar över en längre tid. Detta kan vara ett bra alternativ om du har en stabil inkomst men behöver mer tid för att betala av dina skulder.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon universell lösning när det gäller skulder. Varje persons situation är unik och kräver en individuell strategi. Därför är det viktigt att du kontaktar oss på

bottom of page