top of page

Är löneutmätning och skuldsanering samma sak

Är löneutmätning och skuldsanering samma sak

Är löneutmätning och skuldsanering samma sak

Löneutmätning och skuldsanering är två olika begrepp inom ekonomisk rätt och skuldrådgivning. Även om de båda är relaterade till skulder och ekonomiska svårigheter, finns det viktiga skillnader mellan dem.

Löneutmätning är en åtgärd som vidtas av Kronofogden för att indrivning av obetalda skulder. När en person inte kan betala sina skulder och inte har kommit överens med sina borgenärer om en avbetalningsplan, kan Kronofogden besluta att utmäta en del av personens lön för att täcka skulderna. Detta innebär att en del av lönen automatiskt dras av och betalas direkt till borgenärerna.

Skuldsanering å andra sidan är en process som syftar till att hjälpa personer med allvarliga skuldsättningar att få en ny start ekonomiskt. Det är en form av skuldförhandling där en person kan ansöka om att få sina skulder avskrivna eller omstrukturerade. Skuldsanering kan innebära att en person betalar av en del av sina skulder under en viss tid och att resten av skulderna avskrivs. Det kan också innebära att en person betalar av hela skulden under en längre tid, men till en lägre ränta eller med avbetalningsplaner som är mer överkomliga.

Det är viktigt att förstå att löneutmätning och skuldsanering inte är samma sak. Löneutmätning är en tvångsåtgärd som vidtas av Kronofogden för att indriva skulder, medan skuldsanering är en frivillig process som syftar till att hjälpa personer med allvarliga skuldsättningar att få en ny start ekonomiskt.

Om du har fler frågor om löneutmätning, skuldsanering eller andra ämnen relaterade till skuldrådgivning, är du

bottom of page