top of page

Är inkasso samma sak som kronofogden

Är inkasso samma sak som kronofogden

Är inkasso samma sak som kronofogden

Inkasso och Kronofogden är två termer som ofta förväxlas eller används synonymt, men de representerar faktiskt två olika aspekter av skuldförvaltning. I denna artikel kommer vi att förklara skillnaderna mellan inkasso och Kronofogden och hur de fungerar.

Inkasso är en process där en tredje part, vanligtvis ett inkassobolag, agerar på uppdrag av en fordringsägare för att driva in obetalda skulder. Det kan vara allt från obetalda fakturor till uteblivna avbetalningar på lån. Inkassobolaget försöker i första hand att få den skuldsatte att frivilligt betala sin skuld genom att skicka påminnelser, kravbrev och genom att kontakta personen via telefon eller e-post. Om den skuldsatte inte betalar frivilligt kan inkassobolaget vidta rättsliga åtgärder, såsom att ansöka om betalningsföreläggande eller stämma personen i domstol.

Kronofogden å andra sidan är en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och domar som rör obetalda skulder. Om en skuld inte kan drivas in genom inkasso eller om den skuldsatte inte betalar frivilligt, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om betalningsföreläggandet beviljas kan Kronofogden vidta olika åtgärder för att driva in skulden, såsom att utmäta egendom eller löneutmätning.

Det är viktigt att förstå att Kronofogden inte är en del av inkassoprocessen. Inkassobolag agerar på uppdrag av fordringsägaren och försöker driva in skulden innan ärendet eventuellt hamnar hos Kronofogden. Kronofogden kommer in i bilden

bottom of page