top of page

Vilka pengar kan inte kronofogden ta

Vilka pengar kan inte kronofogden ta

Vilka pengar kan inte kronofogden ta

Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att driva in obetalda skulder. De har befogenhet att ta utmätning på olika tillgångar för att täcka skulden. Men det finns vissa pengar som kronofogden inte kan ta.

En av de pengar som kronofogden inte kan ta är socialbidrag eller försörjningsstöd. Detta är pengar som en person får från kommunen för att täcka sina grundläggande levnadskostnader. Det är en form av ekonomiskt stöd som är avsett för personer som inte har tillräckligt med pengar för att klara sin försörjning. Eftersom dessa pengar är avsedda för att täcka levnadskostnader kan de inte tas av kronofogden för att betala av skulder.

En annan typ av pengar som kronofogden inte kan ta är barnbidrag. Barnbidrag är en ekonomisk ersättning som betalas ut till föräldrar för att täcka kostnader relaterade till barnets behov. Det är en form av ekonomiskt stöd som är avsett att säkerställa barnets välbefinnande och utveckling. Eftersom barnbidraget är avsett för barnets bästa kan det inte tas av kronofogden för att täcka skulder.

Det finns också vissa förmåner och ersättningar som är skyddade från utmätning av kronofogden. Exempel på sådana förmåner är sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning. Dessa ersättningar är avsedda att ge ekonomiskt stöd till personer som är sjuka, föräldralediga eller arbetslösa. Eftersom dessa ersättningar är avsedda att täcka förlorad inkomst och ge ekonomisk trygghet kan de inte tas av kronofogden för att betala av skulder.

Om du har fler frågor om vilka pengar som kronof

bottom of page