top of page

Vad är inkasso

Vad är inkasso

Vad är inkasso

Inkasso är en process som används för att driva in obetalda skulder. Det är vanligt förekommande inom affärsvärlden och används av företag för att få betalt för varor eller tjänster som inte har betalats i tid av kunderna.

När en skuld inte betalas i tid kan företaget välja att skicka en påminnelse till kunden för att påminna om betalningen. Om betalningen fortfarande inte kommer in kan företaget överlåta skulden till ett inkassobolag. Inkassobolaget tar då över ansvaret för att driva in skulden och försöker få kunden att betala.

Inkassobolaget använder olika metoder för att driva in skulden. Det kan inkludera att skicka brev, ringa eller skicka sms till kunden för att påminna om betalningen. Om kunden fortfarande inte betalar kan inkassobolaget vidta rättsliga åtgärder, som att ansöka om betalningsföreläggande eller stämma kunden i domstol.

Det är viktigt att notera att inkasso inte är samma sak som skuldsanering eller skuldrådgivning. Inkasso handlar om att driva in obetalda skulder, medan skuldsanering och skuldrådgivning handlar om att hjälpa personer eller företag att hantera sina skulder och komma på rätt köl igen.

Om du har frågor om inkasso eller behöver hjälp med att driva in obetalda skulder kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vårt team av experter inom skuldrådgivning kan ge dig svar på dina frågor och hjälpa dig att hitta en lösning som passar dina behov. Tveka inte att kontakta oss för mer information och rådgivning.

bottom of page