top of page

Vad är en utmätning

Vad är en utmätning

Vad är en utmätning

En utmätning är en juridisk process där en borgenär tar beslag på en skuldsatt persons tillgångar för att betala av en obetald skuld. Det kan vara en mycket påfrestande och stressande situation för den som drabbas av en utmätning, då det kan innebära att ens egendom tas ifrån en för att täcka skulden.

En utmätning kan ske på olika sätt och på olika typer av tillgångar. Vanligtvis börjar processen med att borgenären ansöker om utmätning hos Kronofogden. Kronofogden är den myndighet i Sverige som ansvarar för att verkställa utmätningar och driva in obetalda skulder. När ansökan om utmätning har godkänts av Kronofogden kan borgenären ta beslag på tillgångar som exempelvis fastigheter, fordon, bankkonton eller lön.

Det är viktigt att notera att det finns vissa tillgångar som är skyddade från utmätning enligt svensk lag. Exempel på sådana skyddade tillgångar kan vara nödvändig bohag, kläder och verktyg som behövs för att kunna försörja sig. Det är också möjligt att ansöka om skuldsanering för att få en möjlighet att betala av skulden under en längre tid utan att bli utsatt för utmätning.

Om du befinner dig i en situation där du riskerar utmätning eller har frågor om utmätning kan det vara klokt att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi är experter inom skuldrådgivning och kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och möjligheter i en utmätningssituation. Vi kan ge dig råd och vägledning för att hantera din skuldsituation på bästa sätt och hjälpa dig att undvika eller minimera konsekvenserna av en utmätning

bottom of page