top of page

Kronofogden skatteverket

Kronofogden skatteverket

Kronofogden skatteverket

Om du har hamnat i ekonomiska svårigheter och har skulder som du inte kan betala, kan det vara en bra idé att ta hjälp av professionell skuldrådgivning. Att ha skulder kan vara mycket stressande och påverka din livskvalitet negativt. Men det finns hjälp att få.

En av de myndigheter som kan vara inblandade när det kommer till skulder är Kronofogden. Kronofogden är en statlig myndighet som har till uppgift att verkställa domar och beslut som rör ekonomiska förpliktelser. Om du inte betalar dina skulder kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in dem. Det kan innebära att de tar utmätning i din egendom eller att de tar ut en del av din lön eller pension för att betala av skulden.

En annan myndighet som kan vara involverad i skuldsituationer är Skatteverket. Skatteverket ansvarar för att driva in obetalda skatter och avgifter. Om du inte betalar dina skatter kan Skatteverket vidta åtgärder för att driva in dem, liknande Kronofogden. Det kan innebära att de tar utmätning i din egendom eller att de tar ut en del av din lön eller pension för att betala av skulden.

Om du befinner dig i en situation där du har skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, kan det vara klokt att ta hjälp av en skuldrådgivare. En skuldrådgivare är en person som är specialiserad på att hjälpa människor med skuldsituationer. De kan ge dig råd och vägledning om hur du kan hantera dina skulder på bästa sätt.

Genom att kontakta oss på www.skuldradgivning.se kan du få svar på fler frågor som gäller Kronofogden, Skatteverket och skuldrådgivning. Vi har erfarna

bottom of page