top of page

Föreläggande kronofogden

Föreläggande kronofogden

Föreläggande kronofogden

Om du har fått ett föreläggande från Kronofogden kan det vara en stressande och förvirrande situation. Men det är viktigt att du inte panikar och istället tar reda på vad du behöver göra för att hantera situationen på bästa sätt.

Ett föreläggande från Kronofogden innebär att du har en skuld som du inte har betalat i tid. Kronofogden har då skickat dig ett brev där de kräver att du betalar skulden inom en viss tid. Om du inte betalar inom den angivna tiden kan Kronofogden vidta olika åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att utmäta dina tillgångar eller genom att dra av pengar från din lön.

Det första du bör göra när du får ett föreläggande är att noga läsa igenom brevet och se till att du förstår vad som krävs av dig. Det kan vara bra att ta hjälp av en juridisk rådgivare eller en skuldrådgivare för att få en bättre förståelse för dina rättigheter och skyldigheter i situationen.

Om du inte kan betala skulden inom den angivna tiden kan det vara möjligt att förhandla med Kronofogden om en avbetalningsplan. Det är viktigt att du tar kontakt med Kronofogden och förklarar din situation. De kan vara villiga att komma överens om en betalningsplan som passar dig och din ekonomiska situation.

Det är också viktigt att du tar reda på om du har rätt till några ekonomiska bidrag eller stöd som kan hjälpa dig att betala av skulden. Det kan vara värt att kontakta din kommun eller socialtjänsten för att få mer information om vilka möjligheter som finns.

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp och rådgivning gällande föreläggande från Kronofogden, kontakta oss på www.sk

bottom of page