top of page

Är inkasso och kronofogden samma sak

Är inkasso och kronofogden samma sak

Är inkasso och kronofogden samma sak

Inkasso och Kronofogden är två termer som ofta förväxlas eller används om varandra. Men faktum är att de inte är samma sak. Båda begreppen är dock relaterade till skulder och obetalda fakturor.

Inkasso är en process där en fordringsägare, till exempel ett företag eller en privatperson, anlitar ett inkassobolag för att driva in en obetald skuld. Inkassobolaget agerar som mellanhand och försöker få den skyldige att betala skulden genom påminnelser, betalningspåminnelser och eventuellt även genom att vidta rättsliga åtgärder. Syftet med inkasso är att få den obetalda skulden betald utan att behöva gå till Kronofogden.

Kronofogden å andra sidan är en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och utmätningar. Om en skuld inte betalas trots inkassoförsök kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden skickar då ut ett betalningsföreläggande till den skyldige och om skulden fortfarande inte betalas kan Kronofogden vidta åtgärder som exempelvis utmätning av tillgångar eller löneutmätning.

Så för att sammanfatta: Inkasso är en process där en fordringsägare försöker driva in en obetald skuld genom att anlita ett inkassobolag. Kronofogden å andra sidan är en myndighet som verkställer betalningsförelägganden och utmätningar om skulden inte betalas trots inkassoförsök.

Om du har fler frågor om inkasso eller Kronofogden är du välkommen att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har expertis inom området och kan hjälpa dig med

bottom of page