top of page

Vem kan ha skuldsanering

Vem kan ha skuldsanering

Vem kan ha skuldsanering

Skuldsanering är en process som kan vara till stor hjälp för personer som befinner sig i en svår ekonomisk situation och har svårt att betala av sina skulder. Det är en möjlighet för de som har en betalningsförmåga som inte räcker till för att klara av sina skulder och behöver hjälp att få en ny start ekonomiskt.

Men vem kan egentligen ha skuldsanering? Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att kunna ansöka om skuldsanering. För det första måste du vara folkbokförd i Sverige och ha en skuld som är betydande i förhållande till din inkomst och förmögenhet. Det innebär att du inte kan ha enbart småskulder utan det måste vara en betydande skuld som du inte kan betala av på rimlig tid.

För det andra måste du ha gjort allt du kan för att betala av skulden på egen hand. Det innebär att du har försökt att förhandla med dina borgenärer och försökt att komma fram till en lösning som fungerar för båda parter. Om du har försökt att betala av skulden på egen hand men inte har lyckats, kan skuldsanering vara ett alternativ för dig.

Det är också viktigt att du visar att du har en vilja att ändra din ekonomiska situation och att du är beredd att göra de förändringar som krävs för att komma på rätt köl igen. Det kan innebära att du behöver göra en budget och se över dina utgifter för att kunna betala av skulden under skuldsaneringsperioden.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en lösning för alla. Det är en process som kräver engagemang och disciplin för att kunna lyckas. Om du är osäker på om skuldsanering är rätt för dig, rekommender

bottom of page