top of page

Vem beviljar skuldsanering

Vem beviljar skuldsanering

Vem beviljar skuldsanering

Vem beviljar skuldsanering?

Skuldsanering är en process som kan vara till stor hjälp för personer som befinner sig i en svår ekonomisk situation och har svårt att betala av sina skulder. Men vem är det egentligen som beviljar skuldsanering? I denna artikel kommer vi att titta närmare på vilka som har befogenhet att bevilja skuldsanering och hur du kan gå tillväga för att få hjälp.

I Sverige är det Kronofogden som har ansvaret för att bevilja skuldsanering. Kronofogden är en myndighet som arbetar med att verkställa domar och beslut som rör ekonomiska förpliktelser. När det kommer till skuldsanering är det Kronofogden som bedömer om en person är berättigad till att få sin skuldavvecklad.

För att kunna ansöka om skuldsanering måste du uppfylla vissa kriterier. Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha bott här i minst sex månader. Dessutom måste du vara i en situation där du inte kan betala dina skulder och där det inte finns någon rimlig möjlighet att förbättra din ekonomiska situation inom en överskådlig framtid.

För att ansöka om skuldsanering måste du fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Kronofogdens hemsida. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och att du bifogar alla nödvändiga dokument som styrker din ekonomiska situation. När du har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att göra en bedömning och ta ställning till om du är berättigad till skuldsanering.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en rättighet utan en möjlighet som kan beviljas av Kronofogden. Det är därför viktigt att du har en stark

bottom of page