top of page

Vad innebär inkasso

Vad innebär inkasso

Vad innebär inkasso

Inkasso är en process som används för att driva in obetalda skulder. Det är vanligt att företag och organisationer använder sig av inkassoföretag för att hantera sina obetalda fakturor och krav. Men vad innebär egentligen inkasso och hur fungerar det?

Inkasso är en juridisk process som inleds när en skuld inte betalas inom den avtalade tidsramen. Det kan vara allt från obetalda fakturor till uteblivna hyresbetalningar. När en skuld hamnar i inkasso skickas det först en betalningspåminnelse till den skyldige. Om betalningen fortfarande inte kommer in kan ärendet överlämnas till ett inkassobolag.

Inkassobolaget tar över ansvaret för att driva in skulden och kan vidta olika åtgärder för att få betalningen. Det kan innebära att skicka brev och påminnelser, kontakta den skyldige via telefon eller e-post, eller i vissa fall vidta rättsliga åtgärder. Målet med inkasso är att få den skyldige att betala sin skuld och därigenom återställa den ekonomiska balansen.

För den som hamnar i inkasso kan det vara en obehaglig och stressande situation. Det är viktigt att vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter i en sådan situation. Det kan vara klokt att kontakta en skuldrådgivare för att få hjälp och råd. En skuldrådgivare kan ge vägledning och stöd i hur man bäst hanterar sin ekonomiska situation och kan även förhandla med inkassobolaget för att komma fram till en lösning.

Om du har frågor om inkasso och behöver hjälp och rådgivning är du välkommen att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor i ekonomisk

bottom of page