top of page

Vad är löneutmätning

Vad är löneutmätning

Vad är löneutmätning

Löneutmätning är en juridisk process där en del av en persons lön eller inkomst tas i anspråk för att betala av skulder eller skadestånd. Det är en åtgärd som vidtas när en person inte kan betala sina skulder frivilligt och det finns en domstolsbeslut om att utmätning ska ske.

Löneutmätning kan ske av olika anledningar, till exempel om en person har obetalda skulder till en borgenär eller om personen har försummat att betala underhållsbidrag eller skatt. Utmätningen kan också ske om en person har förlorat en rättslig tvist och måste betala skadestånd till den andra parten.

När en löneutmätning genomförs, kommer en del av personens lön att dras direkt från arbetsgivaren och betalas till borgenären eller den som har rätt till pengarna. Detta kan innebära att personen får en lägre nettolön varje månad tills skulden är betald.

Det är viktigt att notera att det finns vissa begränsningar för hur mycket som kan utmätas från en persons lön. Det finns en fastställd utmätningsbar gräns som beror på personens inkomst och familjesituation. Detta innebär att en person alltid kommer att ha en viss del av sin lön skyddad från utmätning för att täcka sina grundläggande levnadskostnader.

Om du har frågor om löneutmätning eller behöver hjälp med att hantera skulder och ekonomiska svårigheter, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vårt team av experter kan ge dig råd och vägledning för att hitta lösningar som passar din situation. Vi finns här för att hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi och få en bättre framtid.

bottom of page