top of page

Utmätning kronofogden sambo

Utmätning kronofogden sambo

Utmätning kronofogden sambo

Om du och din sambo befinner er i en ekonomisk knipa och har skulder som inte kan betalas, kan det hända att Kronofogden blir inblandad och vidtar åtgärder för att driva in skulden. En av de åtgärder som Kronofogden kan vidta är utmätning. Utmätning innebär att Kronofogden beslagtar och säljer era tillgångar för att täcka skulden.

Det är viktigt att vara medveten om att utmätning kan påverka både dig och din sambo, även om skulden endast är din. Om ni delar på tillgångar och ägodelar kan dessa bli föremål för utmätning. Det kan vara allt från bilar och bostäder till gemensamma bankkonton och värdefulla föremål.

För att undvika utmätning är det viktigt att agera i tid och ta tag i skuldsituationen. Det kan vara en god idé att kontakta en skuldrådgivare för att få hjälp och råd om hur ni kan hantera er ekonomi och undvika utmätning. En skuldrådgivare kan ge er vägledning och stöd för att komma på rätt köl igen.

Om ni har frågor om utmätning, Kronofogden eller hur ni kan undvika utmätning, är ni välkomna att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor i liknande situationer och kan ge er svar på era frågor. Vi förstår att det kan vara en svår och stressig situation att befinna sig i, och vi finns här för att stötta er och hjälpa er att hitta en lösning.

Kom ihåg att det är viktigt att agera i tid och inte ignorera skuldsituationen. Ju tidigare ni tar tag i problemet, desto större är chansen att ni kan undvika utmätning och hitta en l

bottom of page