top of page

Starta företag med kronofogden

Starta företag med kronofogden

Starta företag med kronofogden

Att starta ett företag kan vara en spännande och utmanande upplevelse. Men vad händer om du har skulder hos Kronofogden? Kan du fortfarande starta ett företag? Svaret är ja, det går att starta ett företag även om du har skulder hos Kronofogden. Det finns dock vissa saker du bör vara medveten om och ta hänsyn till.

För det första är det viktigt att du tar reda på exakt hur mycket skuld du har hos Kronofogden. Detta kan du göra genom att kontakta dem direkt eller genom att använda deras online-tjänster. Genom att veta exakt hur mycket skuld du har kan du bättre planera och hantera din ekonomi när du startar ditt företag.

Nästa steg är att skapa en affärsplan. En affärsplan är en detaljerad beskrivning av ditt företag, dess mål och hur du planerar att nå dem. Det är viktigt att din affärsplan är realistisk och visar på hur du kommer att hantera dina skulder samtidigt som du driver ditt företag. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en expert inom skuldrådgivning för att få råd och vägledning i detta skede.

När du har din affärsplan klar är det dags att kontakta Kronofogden för att diskutera din situation. Berätta för dem om ditt företagsplaner och hur du planerar att betala av dina skulder. Kronofogden kan vara villiga att göra vissa anpassningar eller ge dig en avbetalningsplan som passar din ekonomiska situation. Det är viktigt att vara ärlig och öppen med Kronofogden för att bygga upp ett förtroende och visa att du är seriös med att betala av dina skulder.

För att få mer information om att starta ett företag med skulder hos Kronofogden, kontakta oss på www.skuldradgivning

bottom of page