top of page

Skuldsanering vad heter det på engelska

Skuldsanering vad heter det på engelska

Skuldsanering vad heter det på engelska

Skuldsanering, även känt som debt restructuring på engelska, är en process där en person eller ett företag omstrukturerar sina skulder för att kunna betala tillbaka dem på ett mer överkomligt sätt. Det kan vara en effektiv lösning för de som har svårt att hantera sina skulder och behöver hjälp att komma på rätt köl igen.

Debt restructuring innebär vanligtvis att man förhandlar med sina borgenärer för att få till en ny betalningsplan som passar ens ekonomiska situation bättre. Det kan innebära att man förhandlar om lägre räntor, längre återbetalningstider eller till och med delvis avskrivning av skulden. Målet är att skapa en realistisk plan som gör det möjligt att betala tillbaka skulderna utan att hamna i ekonomisk kris.

Det finns olika sätt att genomföra en skuldsanering, beroende på om det är en privatperson eller ett företag som är involverat. För privatpersoner kan en skuldsanering innebära att man ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Det innebär att man får en betalningsplan som sträcker sig över en viss tid, vanligtvis fem år, och under den tiden betalar man enligt den planen och får hjälp med att hantera sina skulder.

För företag kan en skuldsanering innebära att man ansöker om rekonstruktion eller konkursförvaltning. Rekonstruktion innebär att man får en chans att omstrukturera företaget och betala tillbaka skulderna under en viss tid. Konkursförvaltning innebär att företaget avvecklas och skulderna betalas tillbaka genom att sälja tillgångarna.

Om du har frågor om skuldsanering och vill ha mer information om hur det fungerar och vilka möjligheter som finns för dig, är du välkommen att kontakta oss

bottom of page