top of page

Preskriptionstid kronofogden

Preskriptionstid kronofogden

Preskriptionstid kronofogden

Preskriptionstid hos Kronofogden - vad du behöver veta

Preskriptionstid är ett begrepp som ofta dyker upp när man pratar om skulder och obetalda fakturor. Det är viktigt att förstå vad preskriptionstid innebär och hur det påverkar dig som skuldsatt. I Sverige är det Kronofogden som har ansvaret för att driva in obetalda skulder och verkställa betalningsförelägganden. I det här innehållet kommer vi att gå igenom vad preskriptionstid är och hur det fungerar hos Kronofogden.

Preskriptionstid är den tidsperiod inom vilken en fordran kan göras gällande. Det innebär att om en skuld inte har betalats inom preskriptionstiden, kan den inte längre krävas in genom rättsliga åtgärder. Preskriptionstiden varierar beroende på vilken typ av skuld det handlar om och kan vara allt från tre till tio år.

När det gäller skulder hos Kronofogden är preskriptionstiden normalt tio år. Det innebär att om du har en skuld hos Kronofogden som inte har betalats inom tio år, kan Kronofogden inte längre driva in skulden genom rättsliga åtgärder. Det betyder dock inte att skulden försvinner helt. Du är fortfarande skyldig att betala skulden, men Kronofogden kan inte längre tvinga dig att göra det.

Det är viktigt att komma ihåg att preskriptionstiden kan avbrytas. Det innebär att om du gör en betalning på skulden eller om Kronofogden vidtar åtgärder för att driva in skulden, börjar preskriptionstiden om från början. Det är därför viktigt att vara medveten om att göra betalningar eller ingå avtal med Kronofogden kan påverka preskri

bottom of page