top of page

Nya regler kronofogden 2018

Nya regler kronofogden 2018

Nya regler kronofogden 2018

Nya regler hos Kronofogden 2018 - Vad du behöver veta

Kronofogden är en myndighet som spelar en viktig roll i det svenska rättssystemet. De ansvarar för att verkställa domar och beslut som rör ekonomiska ärenden. Varje år införs nya regler och förändringar hos Kronofogden för att förbättra och effektivisera deras arbete. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några av de nya reglerna hos Kronofogden som trädde i kraft under 2018.

En av de mest betydelsefulla förändringarna är att Kronofogden nu har fått utökade befogenheter när det gäller att driva in skulder. Tidigare var det vanligt att Kronofogden endast kunde driva in skulder som var över 1000 kronor. Men från och med 2018 kan de nu driva in skulder så låga som 500 kronor. Detta innebär att fler personer kan komma att hamna i Kronofogdens register och få sina skulder indrivna.

En annan viktig förändring är att Kronofogden nu har möjlighet att använda sig av så kallade betalningsförelägganden. Detta innebär att de kan skicka ut kravbrev till personer som har obetalda skulder och ge dem en sista chans att betala innan ärendet går vidare till domstol. Detta är ett sätt för Kronofogden att snabbare och mer effektivt driva in skulder och undvika onödiga rättsprocesser.

Förutom dessa förändringar har Kronofogden även infört nya regler för att underlätta för personer som har skulder att komma på fötter igen. De har nu möjlighet att erbjuda betalningsplaner och avbetalningsmöjligheter för att hjälpa personer att betala av sina skulder på ett mer överkomligt sätt. Det

bottom of page