top of page

När drar kronofogden skattepengar

När drar kronofogden skattepengar

När drar kronofogden skattepengar

När drar Kronofogden skattepengar? Det är en vanlig fråga som många människor har när de befinner sig i en ekonomisk knipa. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. När det gäller skattepengar finns det vissa regler och rutiner som måste följas.

För det första är det viktigt att förstå att Kronofogden inte drar skattepengar automatiskt. Om du har en skuld hos Kronofogden och även får skattepengar tillbaka från Skatteverket, kan Kronofogden använda dessa pengar för att täcka din skuld. Men det är inte en automatisk process.

För det andra är det viktigt att veta att Kronofogden inte kan dra skattepengar om du har en pågående tvist eller om du har ansökt om betalningsföreläggande. I sådana fall måste Kronofogden invänta beslut från domstolen innan de kan dra skattepengar.

För att Kronofogden ska kunna dra skattepengar måste du ha en obetald skuld som är förfallen. Det innebär att du har fått en faktura eller ett betalningskrav och inte har betalat inom den angivna tidsperioden. När skulden är förfallen kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in skulden, inklusive att dra skattepengar.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte drar hela beloppet av dina skattepengar. De drar endast en del av beloppet för att täcka din skuld. Om du har flera skulder hos Kronofogden kan de dra skattepengar för att täcka alla skulder samtidigt.

Om du har frågor om när Kronofogden kan dra skattepengar eller om du vill ha mer information om skuldrådgivning, är du välkommen att kontakta oss på www.skul

bottom of page