top of page

När blir man utförsäkrad från försäkringskassan

När blir man utförsäkrad från försäkringskassan

När blir man utförsäkrad från försäkringskassan

När blir man utförsäkrad från försäkringskassan?

Att bli utförsäkrad från försäkringskassan är en situation som många människor kan hamna i. Det kan vara en oroande och stressande tid då man kanske inte vet vad man ska göra eller vart man ska vända sig för att få hjälp. I denna artikel kommer vi att förklara vad det innebär att bli utförsäkrad och vad du kan göra för att få stöd och rådgivning i denna situation.

När man blir utförsäkrad från försäkringskassan innebär det att ens sjukpenning eller rehabiliteringsersättning upphör att betalas ut. Detta kan ske av olika anledningar, till exempel om försäkringskassan bedömer att man inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad till ersättning. Det kan vara att man har blivit friskförklarad eller att man inte längre bedöms vara i behov av rehabilitering.

Det är viktigt att vara medveten om att utförsäkring inte innebär att man inte längre har rätt till sjukpenning eller rehabiliteringsersättning. Det kan vara så att man fortfarande är sjuk eller i behov av rehabilitering, men att försäkringskassan har gjort en bedömning som inte överensstämmer med ens egna uppfattning. I sådana fall är det viktigt att ta kontakt med försäkringskassan för att få en förklaring till beslutet och eventuellt överklaga det.

Om du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan och känner dig osäker på vad du ska göra kan det vara en god idé att söka professionell hjälp och rådgivning. På www.skuldradgivning.se kan du få svar på fler frågor som gäller utförsäkring och få stöd i att hantera

bottom of page